W3Ur

posted in: SQL 2 0

W3Ur

Stempeluret via web interface:
Indtast kortnummer, hvorefter dine muligheder viser sig automatisk.
W3Ur - Startside
W3Ur er klar til at modtage kortnummer.
Hvis der ikke er lukket op for job/ordre stempling visesInd
og Ud knapperne sig afhængig af om du allerede er inde eller ude.
W3Ur - Indtast kortnummer IND
W3Ur viser at der forventes at medarbejderen stempler IND.
W3Ur - Indtast kortnummer UD
Her forventer uret at medarbejder stempler UD.
Job felterne viser sig automatisk, hvis medarbejderen er sat op
til at skulle registrere job og ordre.Efter der er indtastet et job nummer, visesInd og Ud knapperne
afhængig af aktuel status i systemet.
 W3Ur - Indtast kortnummer JOB
Medarbejder kan vælge/taste job og ordre inden IND stempling eller trykke på UD for at gå hjem.
Stemplinger fanen viser de sidste 14 dages stemplinger (her vises udsnit).
W3Ur - Vis stemplinger
Medarbejderens stemplinger for de sidste 14 dage (udsnit).
Status fanen viser de aktuelle summer på medarbejderens konti.
Ferie, feriefri, omsorg-, seniordage, flex og afspadsering.
Desuden vise arbejdstiden siden sidste og forrige mandag.
W3Ur - Status
Her er medarbejderens status (saldi).

Leave a Reply