Timefordeling i DanTimer

posted in: Nyheder, SQL 2 0

Timefordeling i Medarbejder Timer Stat Excel

Vi har lavet en ny rapport i DanTimer SQL2:

Rapporten viser normaltid, overtider og tillæg fordelt på medarbejdere, filialer, afdelinger, grupper og typer. Tal med rødt viser timetal der er over gennemsnittet. Tal med grøn viser timetal der er under gennemsnittet.

Timefordeling oversigt
Medarbejdernes Timefordeling sammenholdt med snit timer.

Her er oversigten fordelt på grupper:

Timefordeling for grupper
Gruppe Timefordeling sammenholdt med gennemsnit.

Leave a Reply