DanTimer Tidsregistreringssystem - nemt og overskueligt

Registrering af stemplinger har sin berettigelse i både store og små virksomheder. Det er et relevant værktøj i både service og produktionsvirksomheder samt stat, amt og kommuner.

Ensartethed i alle registreringer.

Det er et spørgsmål om at sikre sig, at alle får løn for præcis den tid, de arbejder, eller fx skabe sig et overblik over bemandingen på forskellige tidspunkter af dagen.

Du kan se vores funktioner og priser på tilkøb her.

Gratis demo

Hurtigt, præcist og brugervenligt

For at tidsregistreringssystemet skal udfylde sit formål om overblik og gennemsigtighed, er det helt essentielt, at stemplingerne er konsekvente. Tilfældigheder og sløs giver upræcise kalkulationer og endnu større arbejde med at finde og lappe hullerne i tidsregistreringen. Det er en betragtelig omkostning i sig selv, både i tid og penge. Noget, der bestemt ikke er formålet med et tidsregistreringssystem.

Ensartet registrering letter administrations byrden med udregning korrekt løn.

Ingen håndskrevne timesedler der indleveres for sent!

Direkte integration til lønsystem er en af de ting der sparer en masse tid for lønbogholderen.
DanTimer tidsregistreringssystem er kompatibelt med blandt andet Dataløn, Bluegarden, Lessor, MultiData, Pro-løn og MS-Dynamics.

Systemet er nemt og brugervenligt, så når I først opdager, hvor stor værdi et simpelt tidsregistreringssystem giver, kan I se nærmere på vores mange andre moduler. Som tillæg til grundpakken tilbyder vi fx job eller ordreregistrering og flex/afspadsering, som kan tilkøbes når som helst. I kan fortsat benytte tidligere indkøbte terminaler.

En brugervenlig terminal er afgørende for et stabilt output i systemet. Medarbejderne skal have let adgang til simpel registrering på de lokationer, hvor de befinder sig, ellers bliver de indsamlede data tilfældige. Ydermere er der risiko for, at medarbejderne mister engagementet og troen på værdien af de oplyste data.

Blandt terminalerne har vi helt klart noget af det bedste på markedet i dag.

Du kan se vores funktioner og priser på tilkøb her.

Gratis demo