Stempelure til pap og papir findes i 2 forskellige versioner.

  • De stempelure, der stempler på almindeligt papir, stempler generelt en dato og et klokkeslet i kanten af et stykke papir. De benyttes ofte til at stemple ordre sedler.
  • Stempelure der stempler på et pap stempelkort, findes i en summerende og ikke summerende udgave. Den summerende er at foretrække da du som løn medarbejder ikke efterfølgende skal summere stemplingerne med en regnemaskine.

Herunder er en liste over de stempelure vi forhandler.

BilledeBeskrivelse
Stempelur til papirSEIKO TP-20 stempelur:
Farvebånd bliver stadig produceret, og dem sælger vi naturligvis stadig.

UDGÅET erstattet af TP-50 (se nedenfor).

Vi forhandler også tidsregistrering.
TP-50 dokument stempelurSEIKO TP-50 stempelur generelt:
TP-50 er beregnet til opgave registrering. Stempeluret stempler derfor direkte på arbejds/ordre-sedlen. Altså på almindeligt papir. Uret kan også anvendes til komme/gå registrering, men kræver efterfølgende manuel beregning af tiden.

SEIKO TP-50 til opgaver/ordre:
Ved stempling på almindeligt papir indstilles uret til stempling i venstre eller højre side af papiret. Man vælger selv format for dato og tid, f.eks. år, måned, dag, time, minut eller år, måned, dag, time, 1/100-time.
Desuden kan stempeluret stemple en fritekst linie (skabelon). Der kan laves 4 forskellige skabeloner, som vælges ved en af de 4 trykknapper ovenpå stempeluret.
Uret kan programmeres via USB-flash disk.

Ved opgavens begyndelse indsætter den ansatte sin arbejdsseddel i uret og får en tidsstempling for ’Start’. Ved pause lige sådan. Ved opgavens afslutning indsætter den ansatte igen arbejdssedlen og afslutter opgaven. Indstilles uret til stempling i 1/100 bliver det endnu mere enkelt at udregne forbruget af tid på opgaven.

Pris: 2.945,- excl. moms

Vi forhandler også tidsregistrering.
Stempelur summerer på pap stempelkortSEIKO QR-395 summerende stempelur generelt: POPULÆR
QR-395 er et stempelur, der opsummerer arbejdstiden for hver enkelt registreret stempling. Dag for dag vises, hvornår den ansatte kom og gik samt hvor længe han har været stemplet ind den specifikke dag og i alt i den pågældende lønperiode. For at adskille de enkelte ansatte anvendes stempelkort med stregkode.
QR-395 programmeres med oplysninger om hvornår udregningen af den ansattes arbejdstid skal begynde og slutte. Udelades disse oplysninger udregner uret fra ind stempling til ud stempling. Automatisk fratræk for fastsatte pauser udføres. Fix tid (= seneste tilladte mødetid og tidligst tilladte gåtid) kan anvendes. Den ansatte stempler ved ankomst og ved afgang. Efter hver udstempling angiver QR-395 den aktuelle dags arbejdstid samt akkumuleret arbejdstid for den pågældende lønperiode. Højst 100 ansatte per QR-395.
To døgntyper, fx mandag-torsdag og fredag. Fire pauser per døgntype. Ingen dobbelt-stemplinger. Batteri-backup til sammenlagt tre års strømafbrydelse. Batteriskift efter ca. 10 år. Sommer-/vintertids-automatik. Kalender til og med 2090. Uge, 14-dage eller månedsløn. Uret leveres med 1 farvebånd.

SEIKO QR-395 til enkelte opgaver:
SEIKO QR-395 kan også anvendes til opgaveregistrering og summerer den anvendte tid på hver enkelt opgave. Løsningen er følgende:
Hver opgave tildeles et stregkodet stempelkort og opgavens navn skrives på kortet. Når opgaven påbegyndes føres kortet ind i stempeluret og tidsmålingen begynder. Ved ophold i opgaven stemples ud. På kortet angives således arbejdstidens længde og opgavens tidsforbrug. Når opgaven afsluttes kan det totale tidsforbrug aflæses i den sidste kolonne på kortet. Dog er max. 100 samtidige opgaver mulige. Endvidere bemærkes, at hvis to personer skal arbejde samtidigt med samme opgave er to stempelkort nødvendige.

Manual på Engelsk og Dansk

Pris: 3.695,- excl. moms

Vi forhandler også tidsregistrering.

Tidsregistrering kan naturligvis, blive mere automatiseret "ingen brug af stempelkort".
Der er både mulighed for tidsregistrering via terminaler eller vores egen udviklet tidsregistrerings system.

Analog registrering

Nogle virksomheder vil foretrække et “gammeldags” stempelur, som stempler en dato og et klokkeslæt på et stykke papir eller pap. Det er simpel mekanik, og tidsregistreringens oplysninger er tydeligt stemplet og synlige uden behov for ekstra elektronik. Dette har bestemt sin berettigelse i mange virksomheder. Vi anbefaler, at I laver et par enkle beregninger, før I vælger eller fravælger analog tidsregistrering.

Først er der selvfølgelig udgiften til stempelkort. Her er det en god idé at overveje, hvor mange stempelkort der løbende skal bruges. Der kan være 32 ind/ud stemplinger på et kort. Næst efter er der udgiften til at indsamle stempelkort. Det er ikke det store problem, hvis uret hænger tæt på administrationen. Men hvis I eksempelvis har stempelure fordelt på tre lokationer, og der skal laves løn hver 14. dag, skal I have en til at køre 6 ture om måneden efter stempelkort. Det er igen en omkostning, der skal tillægges prisen sammen med stempelkortet. Regnestykket vil fx se således ud:

Hvis der på 3 lokationer er 15 ansatte, der er 14-dages lønnet, og som hver især stempler ud til 2 pauser i løbet af dagen, skal I bruge 1 kort pr. medarbejder pr. lønperiode (10 dage med 3 ind/ud stemplinger pr. dag = 30 linjer). Altså 15 kort pr. 14. dag. 26 gange om året. 390 kort om året (forudsat, at der ikke stemples til rygepause eller arbejdes i weekenden).

Det er næsten 1.000 kroner i kort, og dertil skal lægges udgifter til kørsel og stempelure. Det løber hurtigt op og kan snildt overstige prisen på en terminal (elektronisk stempelur med indbygget tidsregistrering).

Summerende stempelur til papkort

Den første type stempelur er det, vi kalder et summerende stempelur. Det stempler tidsregistreringen på et kort af pap, der er markeret med en identifikation i form af enten en stregkode eller en kombination af små huller. Dette gør det muligt for stempeluret at genkende kortet og selv kalkulere tiden mellem ind- og udstempling. Beregningen stemples på kortet til umiddelbar aflæsning.

Simpelt stempelur til papirkort

Det simple stempelur leverer en tidsregistrering, der blot består af dato og klokkeslæt – ikke andet. Problemet med sådan et stempelur er, at en medarbejder efterfølgende skal bruge tid på at beregne tiden mellem ind- og udstemplinger. Det er ikke det store problem, hvis det skal udregnes for nogle få medarbejdere eller opgaver. Inden I vælger et simpelt stempelur til analog tidsregistrering, skal I lige sikre jer, at stempeluret stempler tiden i decimaltid, da det er problematisk at kalkulere tidssummer for tider, der står i timer og minutter.

Hvad er eksempelvis resultatet af disse stemplinger:

Ugedag  Ind        Ud

Mandag 07:09 – 09:51

Mandag 10:21 – 12:06

Mandag 12:33 – 15:39

Denne her er lidt nemmere at regne ud (selvom resultatet er det samme):

Ugedag  Ind        Ud

Mandag 07,15 – 09,85

Mandag 10,35 – 12,10

Mandag 12,55 – 15,65

Total: (9,85-7,15) + (12,10-10,35) + (15,65-12,55) = 7,55 timer (eller 7 timer og 33 minutter)

Brug for nem og overskuelig tidsregistrering? Kontakt os i dag!