Webinterface til ansatte

Webinterface til medarbejdere viser saldi på afspadsering, flex, ferie, feriefri og arbejdstimer de sidste 14 dage.

Saldi for afspadsering, flex, ferie og timer
Medarbejderens saldi
Webinterface til medarbejdere
Medarbejderens saldi vindue

Giver adgang til at oprette og viser beskeder der er sendt og modtaget mellem medarbejder og administratorer i DanTimer systemet.

Beskeder kan sendes til leder
Mulighed for at sende beskeder

Der vises planlagt fravær for medarbejderen og gives mulighed for at forespørge om fravær. Datoer markeret med farvet baggrund og sort tekst er godkendt fravær.
Datoer markeret med grå baggrund og farvet tekst er forespurgt fravær der endnu ikke er godkendt af administrator.

Kalender viser forespurgt og godkendt fravær
Planlagt og forespurgt fravær

Medarbejderne kan se, oprette, rette og slette stemplinger (hvis rettigheden er givet).

Medarbejder kan se sine stemplinger
Oversigt over stemplinger

Tilbage til tidsregistrering.