I DanTimer tidsregistrerings systemet kan du stemple via web app.

Stempel ind via app.

Stempel ud via app.

Stempel fravær via app.