Touch stempelure

Der findes flere former for touch stempelure til DanTimer systemet. De kan benytte både med touch skærm og numerisk tastatur De 2 nyeste versioner af software stempelurene ser sådan ud:

  • Touch stempeluret til DanTimer tidsregistrering – Medarbejder taster deres nummer og stempeluret spørger eventuelt på job (aktivitet) og ordre (kunde).


Der kan sættes forskellige forespørgseler op på stempeluret, som bevirker at en del af administrationen på medarbejdere der ikke kommer til tiden lægges ud til den aktuelle medarbejder.

Medarbejder møder tidligere end forventet.Medarbejder møder senere end forventet.
Medarbejder går tidligere end forventet.Medarbejder går senere end forventet.
  • Stempeluret med knapper viser en oversigt over hvem der er stemplet ind og eventuelt hvorfor der ikke er stemplet. Det giver et hurtigt overblik over medarbejderne.

Knap basseret touch stempelur - Eazytimer

  • Nå medarbejderen stempler ind kan der vises en status:

Status på Touch Stempelur

  • Uret kan leveres med panel pc med touch skærm.

Stemplinger fra urene gemmes straks i systemet og kan ses i situationsrapporten.

Touch stempelurets situationsrapport viser medarbejdere der er inde og ude
Status over hvem der er stemplet ind og ud

Tilbage til tidsregistrering.