Timerapporter

Timerapporter i systemet leveres med et utal af udseender. Grundlæggende er mængden af rapporter bestemt af de moduler man har til systemet.

Timerapporterne hører med til grundmodulet. Hvis du kigger under modulerne kan du se hvilke rapporter der udvides med for det aktuelle modul.

Timerapport:

 

Timerapport over en medarbejder.
Lønrapport for en medarbejder (simpel)

 

Tilvalg

Timerapporten kan udvides til at vise mange flere informationer som vist nedenfor

Timerapport stor med stemplinger 1

Timerapport stor med stemplinger side 2
Udvidet timerapport medarbejder.

Fraværsrapport

Fraværsrapport for alle medarbejdere
Rapport over medarbejdernes fravær

Tilbage til tidsregistrering.