Lønarter

Lønarter (lønsatser) udvider systemet med beløb på timer og aktiviteter.

Lønarterne påvirker hele systemet fra kostpris og salgspris på medarbejder timer til kostpris og salgspris på producerede enheder.
Eksporter til tredje parts produkter som ERP- og lønsystemer får lønartsnumre og beløb med.
Rapporterne vises med satser og totaler på beløb.

Afspadsering og flex kan nu optjene og afvikle til forskellige satser. (Hvis medarbejder har fået lønændring mellem optjening og afvikling)

 

Lønarter kan oprettes på medarbejderne med dato for hvornår de træder i kraft og hvornår beløb skal stige eller falde.

Lønarter på en lønrapport.
Lønrapport med lønarter

 

Tilbage til funktioner i tidsregistrering.