Flex og afspadsering

Flex og afspadsering giver medarbejderne mulighed for at opspare overtimer til en konto som senere kan benyttes til fridage eller blive udbetalt.
Systemet kan sættes op til at gemme overtiden med en faktor på n %. Ex. Den første time giver 1 time på afspadsering, de næste 2 timer giver 3 timers afspadsering (150 %).

Systemet kan sættes op til at udbetale tillægsdelen af overtiden og overflytte normaltidsdelen til afspadsering.
Det kan laves omvendt. Optjen de 50 % og udbetal timen.

Opsætningen kan begrænse minimum og maksimum på kontoen.

Man kan sætte op at medarbejderne f.eks. skal have minimum 37 timer på en uge eller 74 timer på 14 dage inden der optjenes til kontoen.

Det er næsten kun fantasien der sætter grænser.

Herunder er vist en rapport med afspadsering:

Flex og afspadsering på lønrapport
Lønrapport viser opsparing og forbrug af flex timer. (Klik for stort billede)

 

Værkfører

kan bestemme om over/undertimer de enkelte dage skal påvirke flex saldoen. I modsat fald udbetales timerne som overtid og undertimer fratrækkes lønnen.

Der er desuden mulighed for at bestemme fra dag til dag om overtimer udbetales/henlægges 1:1 eller 1:n %. (Se afvigelser)

Tilbage til oversigten over  tidsregistrering.