Hvem har afholdt sine feriedage?

Hvor mange feriedage har de tilbage? Hvem vil have ferie og hvornår?

Alt dette kan du administrere i dette modul.

Indtast hvor mange feriedage/timer medarbejderen optjener hvert år:

Ferie og feriefri primo saldi
Indtast primo saldi

 

Her er medarbejderen opsat til 25 feriedage og 37 feriefritimer.
System sætter automatisk de 25 dage og 37 timer ind på de respektive konti hvert år.

Her er en lønrapport med ferie og feriefridage:

Lønrapport med feriesaldo
Lønrapport viser ferie saldi

Planlæg:

Her er en plan over planlagt fravær og en forespørgsel om ferie fra Bjarne (kræver web interface):

Besked fra medarbejder via web interface i ferieplan

Udfyldte felter betyder hel dags fravær. Felter der ikke er helt udfyldte er en dag med arbejde og fravær. Felter hvor der kun er en farvet kant er en forespørgsel på fravær fra en medarbejder. (Se nedenfor)
Det er også muligt kun af vise 1 fraværsjob.
Hvis der er fravær der er vist som nedenfor (kun kanten er farvet). Er det fordi det er en forespørgsel fra en medarbejder, som kan godkendes eller afvises.
Hvis beskeden godkendes, oprettes fraværet automatisk og medarbejderen kan se godkendelsen i sin web adgang. Hvis beskeden afvises eller sendes en besked retur til medarbejderen om at forespørgslen er afvist.

Udskriv:

Desuden er der mulighed for at udskrive flere statistik rapporter til Microsoft Excel.

Her er den en fraværs procent rapport fordelt på ugedage:

 

Fraværs statistik i tidsregistrering

Desuden kan nævnes timefordelings rapporten som viser hvordan medarbejdernes timer er fordelt på normaltid, overtid og tillæg, samt fordelingen mellem forskellige fravær og produktions aktiviteter (job).

Tilbage til tidsregistrering.