Tidsregistrering eller stempelur?

Tidsregistrering software

Brugervenlig tidsregistrering via internet, terminaler, stempelure eller mobil. Du kan fx registrere:

- Hvad, hvor og hvor længe medarbejdere arbejder -
- Komme- og gåtider, job og ordrer, flex, afspadsering, ferie og fravær -

Integration til alle løn- og ERP-systemer.

I gang inden for 2 timer

Stempelure

Stempelure kan være en enkel løsning, hvor dine medarbejdere stempler enten på arbejdssedler eller fortrykte stempelkort.

Stempelure kan også være en terminal med chip eller fingeraftryk, hvor en PC aflæser periodens stemplinger.

Levering fra dag til dag

Brugervenligt tidsregistrering gør arbejdsdagen nemmere.

Hvad enten I er en produktions- eller servicevirksomhed giver brugervenligt tidsregistrering det nødvendige overblik, som sikrer den bedst mulige udnyttelse af virksomhedens ressourcer.

Ønsker i Total kontrol over virksomhedens registrering af komme/gå-, job-, ordre-, fleks- og projekttid samt beregning af løn, feriedage, feriefritimer, omsorgsdage, seniordage, sygdom og andet fravær – så er Dan-Time den rigtige samarbejdspartner.

Med vores system sikrer I samtidig, at medarbejdere får den løn, de er berettiget til i henhold til jeres gældende overenskomst.

Vi tilbyder alt fra simpel komme/gå-registrering ved hjælp af brugervenlige og meget driftssikre terminaler (stempelure) til avanceret fakturering og statistik på opgave-, kunde- og projektniveau.

DanTimer-systemet giver jer et stabilt og brugervenlig tidsregistreringssystem til en yderst konkurrencedygtig pris.

Alt sammen installerer vi hos jer. Der er ingen løbende udgifter. I ejer produktet fra dag ét.

Hvilke muligheder giver tidsregistrering din virksomhed?

Elektronisk tidsregistrering giver bl.a. mulighed for at se følgende informationer – som ellers er vanskelige at fremskaffe uden et stort tidsforbrug:

Opdateret timeforbrug på medarbejdere.

Opdateret timeforbrug på opgaver.

Fraværsoversigt i grafisk plan med mulighed for planlægning af ferie og andet fravær.

Aktuelle saldi på feriedage, feriefridage, omsorgsdage og seniordage.

Nem flytning af timer mellem ferie-, feriefri-, omsorg-, senior-, afspadserings- og flexkonti.

Beregning af løn med 1 klik, som overholder alle aktuelle overenskomster.

Tilbyde medarbejdere muligheden for fleks/afspadsering, der administreres automatisk af systemet og medarbejderne selv.

Styring af tillæg og udlæg (f.eks. km-godtgørelse, tillæg for tilkald og tillæg for truck).

Beregning af akkorder.

Fuld dokumentation for medarbejdernes arbejdstider – fx fravær, ferie osv.

Fordeling af tiderne i afdelinger til udregning af omkostningsfordeling.

Tidsregistrering giver dig derfor en effektiv administration og et fuldt opdateret overblik over medarbejdernes arbejdstid, løn og fravær.

Integration til alle løn- og ERP-systemer på markedet

Når I tidsregistrerer, kan I selv vælge, om I vil dele tiden op på opgaver (kunder), arbejdsområder, maskiner, afdelinger eller noget helt femte. Uanset måden, så er du i stand til altid at se antal timer, der er brugt og dermed også regne på nye opgaver baseret på tidligere registreringer.

Hvis du har timeansatte, løs-arbejdere eller funktionærer med overarbejdsbetaling, kan du definere individuelle lønaftaler med tillæg både som krone-, procent- eller flekstidstillæg.

På den måde, kan du, med et enkelt klik, beregne og få en detaljeret lønspecifikation pr. medarbejder. Efterfølgende kan du overføre lønberegningen til dit lønsystem!

Integration til løn og statistik

Hvorfor vælge Dan-Time som leverandør af tidsregistrering?

Dan-Time har udviklet brugervenligt tidsregistrering igennem mere end 30 år.

Vi har intet krav om fast månedligt abonnement.

I betaler for det I benytteri systemet.

Vi installerer systemet på jeres server og klienter.

Alt er kørerklar fra dag 1.

Medarbejderne kan selv følge med i sine stemplinger og fravær hjemmefra.

Løntillæg, overenskomster, flexregler, fraværstyper m.v. defineres i systemet, så det passer din virksomhed.

DanTimer systemet danner løngrundlaget inkl. lønspecifikationer, som kan eksporteres til alle lønsystemer på markedet, bl.a. Dataløn, Bluegarden, Lessor, MultiData, Pro-løn og MS-Dynamics.

Da der ikke er nogen fast udgift hver måned, ved du med det samme, hvad din udgift til systemet bliver.

Du kan benytte DanTimer-tidsregistrering til registrering i alle typer virksomheder:

Via terminaler i produktionen.

Via terminaler og pc’er i administrationen.

“I marken” via smartphones, tablets og SMS.

I konsulent- og service virksomheder via web interface.

Flextider i industri, håndværk, kontor, service m.v

Projektregistrering i stat, region og kommune.

Kort sagt: Med DanTimer får du den bedste tidsregistrering uanset formål, branche og location.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os for en snak om løsning af behovene i netop din virksomhed.

Vi viser dig gerne systemet, så du kan se, hvor let du opnår fuldt overblik og sparer en masse administration.