Tidsregistrering – nemt og overskueligt

Tidsregistrering har sin berettigelse i både store og små virksomheder. Det er et relevant værktøj i både service og produktionsvirksomheder samt stat, amt og kommuner.

 

 

 • Ensartethed
 • Effektivitet
 • Overblik

 

Tidsregistrering er et spørgsmål om at sikre sig, at alle får løn for præcis den tid, de arbejder, eller fx skabe sig et overblik over bemandingen på forskellige tidspunkter af dagen.

 

Medarbejderne skal naturligvis møde til tiden og ikke gå hjem før aftalt, og med DanTimer systemet er der ikke længere nogen tvivl hos hverken arbejdsgiver eller medarbejder. Registrering af ansattes komme og gå tider eliminerer mistanke og gør, at ingen føler sig overvåget. Åbenhed om arbejdstid og lige forhold for alle kan være med til at øge fleksibiliteten til gavn for både medarbejdere, arbejdsgiver og bundlinje.

 

Moderne brugervenlig tidsregistrering er desuden med til at skabe overblik med overskuelige rapporter til ledelsen og mulighed for at importere elektronisk tidsregistrering direkte ind i løn-programmet til lønkontoret. Gennemsigtigheden fordeler ansvaret på alle i virksomheden og ikke på bogholderiet alene.

 

Dan-Time har udviklet systemer til registrering af komme-, gå-, job-, ordre- og fraværs-tider gennem mere end 25 år. Vi har intet krav om fast månedligt abonnement. Du kan se vores funktioner og priser på tilkøb her.

Tidsregistrering af arbejdsopgaver

Tidsregistrering kan også bruges til at skabe overblik over forbruget af arbejdstimer på hvert enkelt projekt.
I servicevirksomheder kan registreringen ganske enkelt føre til højere omsætning, fordi der nu er fuldstændig rapportering af faktisk forbrugte arbejdstimer.
Flere af medarbejdernes minutter kan med simpel registrering faktureres.
Synligheden kan højne engagementet hos medarbejderne, der ved hjælp af tidsregistreringen hurtigt kan gennemskue resultatet af den enkeltes indsats.

Registreringen kan altså bruges konstruktivt til at vise det faktiske tidsforbrug fordelt på:

 • Medarbejdere (timer og akkord)
 • Opgaver
 • Projekter/kunder
 • Afdelinger
 • Lokationer
Oversigt over ordre
Oversigt over stemplinger på en ordre.

 

Hurtigt, præcist og brugervenligt:

For at tidsregistrering skal udfylde sit formål om overblik og gennemsigtighed, er det helt essentielt, at registreringen er konsekvent. Tilfældigheder og sløs giver upræcise kalkulationer og endnu større arbejde med at finde og lappe hullerne i registreringen. Det er en betragtelig omkostning i sig selv, både i tid og penge. Noget, der bestemt ikke er formålet med tidsregistrering.

 

Ensartet tidsregistrering letter administrationens byrde med at udregne og indtaste korrekt løn. Ikke flere håndskrevne timesedler indleveret for sent! Vælger du et elektronisk stempelur til virksomheden, kan lønkontoret endda nemt og effektivt eksportere registreringerne direkte til lønsystemet. DanTimer er kompatibelt med blandt andet Dataløn, Bluegarden, Lessor, MultiData, Pro-løn og MS-Dynamics.

 

Systemet er nemt og brugervenligt, så når I først opdager, hvor stor værdi simpel tidsregistrering giver, kan I se nærmere på vores mange andre moduler. Som tillæg til grundpakken tilbyder vi fx job eller ordreregistrering og flex/afspadsering, som kan tilkøbes når som helst. I kan fortsat benytte tidligere indkøbte terminaler.

 

En brugervenlig terminal er afgørende for et stabilt output i tidsregistreringen. Medarbejderne skal have let adgang til simpel tidsregistrering på de lokationer, hvor de befinder sig, ellers bliver de indsamlede data tilfældige. Ydermere er der risiko for, at medarbejderne mister engagementet og troen på værdien af de oplyste data.

Blandt terminalerne har vi helt klart noget af det bedste på markedet i dag.

 

Elektronisk tidsregistrering

Fordelene ved elektronisk tidsregistrering er ret nemme at få øje på. Ser vi på de løbende omkostninger alene, er der fra første dag besparelser at hente ved elektronisk tidsregistrering frem for et traditionelt, analogt stempelur:

 • Ingen udgifter til stempelkort og farvebånd
 • Ingen vedligeholdelse og udskiftning af bevægelige dele
 • Ingen indsamling af stempelkort og manuelle beregninger

 

Brugervenligheden er i fokus, så der er ingen grund til at være nervøs for, om medarbejderne kan finde ud af at bruge elektronisk tidsregistrering. Terminalerne har dansk sprog både i display og web interface, og der medfølger en dansk manual.

 

Det tager under ét sekund at stemple ind og ud. Når medarbejderne har vænnet sig til at stemple i løbet af dagen, er der ingen grund til at lade være, og resultatet vil være konsekvente, værdifulde oplysninger i systemet. Den automatisk indsamlede tidsregistrering er i første omgang til stor glæde for lønkontoret, som virkelig kan begynde at spare tid. Blandt fordelene for administrationen kan nævnes:

 • Automatisk udregning af løn efter overenskomst (timer eller akkord)
 • Løbende saldo på ferie, fridage og andet fravær
 • Direkte eksport til lønsystemet

 

Ledelsen kan også få stor glæde af de mange nye oplysninger, som kan danne baggrund for velovervejede beslutninger og veldokumenterede optimeringer af procedurer.

Det er muligt hurtigt af få overblik over hvilke medarbejdere der ikke falder indefor normen.

Oversigt over medarbejders afvigelser
Oversigt over stemplinger der falder uden for normen med muligt for godkendelse eller afvisning.

 

Eksempelvis kan tidsregistrering af arbejdsopgaver afsløre et forbløffende højt tidsforbrug på manuelle rutineopgaver, fx håndtering af kontrakter. Med fokus på den arbejdsgang kan chefer og medarbejdere gå sammen om at effektivisere opgaven på bedst mulige måde for netop jeres firma. Det giver større arbejdsglæde og mere tid til værdiskabende aktiviteter.

 

Den praktiske side af elektronisk tidsregistrering foretages med et stempelur eller via et web interface:

 • Rfid læser (nøglering)
 • Fingeraftrykslæser (som også indeholder en rfid læser)
 • Smartphone

 

Vi forhandler de to førstnævnte typer stempelure, som er terminaler med indbygget tidsregistrering. Begge terminaler har samme funktionalitet. Disse terminaler kan opsættes til at lave korrektioner af stempeltiden ud fra overenskomster.

Dan-Time web interface betyder, at kørende sælgere eller håndværkersvende ude på pladserne kan stemple ind og ud med deres mobiltelefon. Der vil derfor ikke være behov for at opsætte fysiske terminaler på midlertidige pladser.

 

Du kan finde en række af vores elektroniske stempelure her.

 

 

Analog tidsregistrering

Nogle virksomheder vil foretrække et “gammeldags” stempelur, som stempler en dato og et klokkeslæt på et stykke papir eller pap. Det er simpel mekanik, og tidsregistreringens oplysninger er tydeligt stemplet og synlige uden behov for ekstra elektronik. Dette har bestemt sin berettigelse i mange virksomheder. Vi anbefaler, at I laver et par enkle beregninger, før I vælger eller fravælger analog tidsregistrering.

 

Først er der selvfølgelig udgiften til stempelkort. Her er det en god idé at overveje, hvor mange stempelkort der løbende skal bruges. Der kan være 32 ind/ud stemplinger på et kort. Næst efter er der udgiften til at indsamle stempelkort. Det er ikke det store problem, hvis uret hænger tæt på administrationen. Men hvis I eksempelvis har stempelure fordelt på tre lokationer, og der skal laves løn hver 14. dag, skal I have en til at køre 6 ture om måneden efter stempelkort. Det er igen en omkostning, der skal tillægges prisen sammen med stempelkortet. Regnestykket vil fx se således ud:

Hvis der på 3 lokationer er 15 ansatte, der er 14-dages lønnet, og som hver især stempler ud til 2 pauser i løbet af dagen, skal I bruge 1 kort pr. medarbejder pr. lønperiode (10 dage med 3 ind/ud stemplinger pr. dag = 30 linjer). Altså 15 kort pr. 14. dag. 26 gange om året. 390 kort om året (forudsat, at der ikke stemples til rygepause eller arbejdes i weekenden).

Det er næsten 1.000 kroner i kort, og dertil skal lægges udgifter til kørsel og stempelure. Det løber hurtigt op og kan snildt overstige prisen på en terminal (elektronisk stempelur med indbygget tidsregistrering).

 

Summerende stempelur til papkort

Den første type stempelur er det, vi kalder et summerende stempelur. Det stempler tidsregistreringen på et kort af pap, der er markeret med en identifikation i form af enten en stregkode eller en kombination af små huller. Dette gør det muligt for stempeluret at genkende kortet og selv kalkulere tiden mellem ind- og udstempling. Beregningen stemples på kortet til umiddelbar aflæsning.

 

Simpelt stempelur til papirkort

Det simple stempelur leverer en tidsregistrering, der blot består af dato og klokkeslæt – ikke andet. Problemet med sådan et stempelur er, at en medarbejder efterfølgende skal bruge tid på at beregne tiden mellem ind- og udstemplinger. Det er ikke det store problem, hvis det skal udregnes for nogle få medarbejdere eller opgaver. Inden I vælger et simpelt stempelur til analog tidsregistrering, skal I lige sikre jer, at stempeluret stempler tiden i decimaltid, da det er problematisk at kalkulere tidssummer for tider, der står i timer og minutter.

 

Hvad er eksempelvis resultatet af disse stemplinger:

Ugedag  Ind        Ud

Mandag 07:09 – 09:51

Mandag 10:21 – 12:06

Mandag 12:33 – 15:39

 

Denne her er lidt nemmere at regne ud (selvom resultatet er det samme):

Ugedag  Ind        Ud

Mandag 07,15 – 09,85

Mandag 10,35 – 12,10

Mandag 12,55 – 15,65

 

Total: (9,85-7,15) + (12,10-10,35) + (15,65-12,55) = 7,55 timer (eller 7 timer og 33 minutter)

 

 

Brug for nem og overskuelig tidsregistrering? Kontakt os i dag!